Loading...
ANBI 2017-11-16T20:32:30+00:00

Onze Missie

Stichting International Culture Promotion bevordert, initieert en ondersteunt initiatieven tot het actief beoefenen, deelnemen en uitdragen van culturele uitingen op nationaal en internationaal vlak.

Het streven…

ICP ontwikkeld activiteiten op het gebied van actieve en passieve kunstbeleving. Met name vinden deze plaats in Nederland en Duitsland, doch ook in bredere zin tracht het internationale samenwerking en 
uitwisseling 
te bevorderen. Voor  het  opzetten  en  realiseren  van  zijn  projecten maakt de stichting gebruik  van  professionele  ondersteuning  uit  het  veld  en  
werkt nauw  samen  met  bestaande  instellingen en  partners  welke werkzaam  zijn op cultureel  gebied. 

Daarnaast begeleid  en  stimuleert ICP bestaande en/of aanstormende  
talenten  op  het  gebied  van  kunst  en  cultuur  in  hun  ontwikkeling en tracht deze een  podium  te  bieden.

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en heeft niemand in dienst. De projecten worden begeleid door in te huren professionele krachten , waarbij de inkomsten bepalend zijn over het al dan niet doorgaan van activiteien.

Klik hier voor Vooruitblik | Beleidsplan

Get Connected

JOIN OUR FOUNDATION