Per 2-3-2017 is Stichting International Cultural Promotion een algemeen nut beogende instelling en tevens een culturele ANBI

Nummer Kamer van Koophandel: 68207964

RSIN-nummer:857344523

SBI-code: 94993

Post-/bezoekadres:
Oosterstraat 313/317, 7532SP Enschede

Doelstelling:
Stichting International Culture Promotion bevordert, initieert en ondersteunt initiatieven tot het actief beoefenen, deelnemen en uitdragen van culturele uitingen op nationaal en internationaal vlak.

Middels kort-zowel-langlopende projecten tracht de stichting met haar activiteiten een brede doelgroep vanuit alle sociale klassen, leeftijd en etnische achtergrond aan te spreken en deze actief en passief van cultuur/kunst te laten genieten op een laagdrempelige wijze.

Hoofdlijnen beleidsplan:
Beleidsplan 2017/2018 (pdf)

Statutaire bestuurssamenstelling:
Het bestuur bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 9 leden

Bestuur:
Armanda ten Brink [voorzitter]

Tom Koehorst [penningmeester]

Matthieu van den Bos [secretaris]

Dick ten Kate [lid]

Beloningsbeleid:
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en heeft niemand in dienst. De projecten worden begeleid door in te huren professionele krachten , waarbij de inkomsten bepalend zijn over het al dan niet doorgaan van activiteien.